top of page
bg.png

בהירות

:סמל

שרי ינטרה

צ׳אקרה:

עין שלישית

שמן:

פרח החיים

מנטרה:

"אני רואה את הצעד הבא, ויודע שכעת הדרך מתחילה"

אבנים:

יהלום הרקימר, כלצית שקופה, קריסטל קוורץ

onecardos.png

מתי שאלתם את עצמכם מה אתם רוצים לעשות בחיים כשתהיו גדולים? התשובה הראשונה שעולה היא התשובה הנכונה, ורק בה אתם צריכים להתמקד. הפסיקו לשים דגש על מה שמעכב, והרחיקו מכם כל אשליה ובלבול. היקום ידע כיצד להביא אליכם את האנשים הנכונים שיעזרו לכם להתקדם ולהגשים את עצמכם, אך הבהירות חייבת לבוא רק באמצעותכם- השנה הזו הולכת להיות עוצמתית במיוחד.

המלצות:

1. עבדו עם חיית הטוטם ינשוף, כיוון שהוא רואה דרך האפלה

2. בקשו מההדרכה שלכם עזרה בהתמקדות

3. שחררו אנשים אשר גורמים לכם לבלבול, ומסיתים אתכם מהדרך הנכונה

bottom of page