top of page
bg.png

קארמה

:סמל

יין יאנג

צ׳אקרה:

earth star

שמן:

בלק אמבר

מנטרה:

"שערי העבר משרתים אותי בהווה ובעתיד"

אבנים:

שושנת המדבר, אובסידיאן שחור

onecardos.png

הדרך בה חשבנו שאנו צועדים משתנה ומתהווה, כיוון שאנו בשלים כעת לשחרר את מה שמעכב אותנו. שיעורי העבר חזרו כדי להראות ליקום כי אנחנו בוחרים להתנהל בצורה אחרת. כעת אנו מודעים לבחירת החלטות ותוצאות של מחשבותינו, ולכן זהו הזמן לעבוד לפי השיעור העתיק ביותר.

בתקופה זו יופיע אצלנו מאסטר סיינט ג'רמיין, דבר המעיד על התפתחות גבוהה והבנה כיצד העולם האתרי פועל. סיינט ג'רמיין יעזור לנו לשחרר את שיעורי העבר, בכדי שנוכל ליצור לעצמנו דרך שתשרת את המהות הקיימת בתוכנו. כל מה שנותר לכם לעשות הוא להתמסר לידיעה כי הדרך שלכם נפתחת ממש ברגעים אלו.

המלצות:

הדליקו נר לכבוד מאסטר "סיינט ג'רמין"

ערכו רשימה של אנשים, שאתם מרגישים שעמם לא סיימתם את הקשר בצורה טובה. נסו להבין האם יש צורך ליצור קשר עם אותם אנשים ע"מ לשנות את הקארמה

bottom of page