top of page
bg.png

ראייה מקודשת

:סמל

לוטוס

צ׳אקרה:

לב

שמן:

לוטוס

מנטרה:

"זה הזמן בו אני מעניק אור לסביבה"

אבנים:

קלינזוייסייט, אוונטורין, אמטיסט, מורגנייט

onecardos.png

זהו זמן מקודש, בו כדאי לכם לראות את עצמכם כראויים להעניק אהבה לסביבה, תוך שחרור מוחלט של כל רצון לרכל, לפגוע, או לנקום. היקום מעניק לנו ראייה חדשה, אשר עושה לנו טוב. על כן מומלץ לסלוח, לשחרר ביקורתיות ומחשבות שליליות, בכדי לאפשר לריפוי האמיתי להגיע אליכם.

מתי לאחרונה ניסיתם לראות את הדברים החיוביים באנשים שמסביבכם, או לראות את הטוב באנשים אשר מאתגרים אתכם? הדרך הנכונה היא להתמקד באהבה, בטוב לב וברצון לעזור, במיוחד עם אנשים שקשה לנו איתם. כמו כן חשוב להראות פחות עייפות, כעס או תסכול. אם אתם רוצים לחיות בשלום- זה צריך להתחיל בכם.

המלצות:

בכל פעם שיש לכם רצון להגיד דבר שלילי כלפי מישהו, נסו להפוך אותו לחיובי, או לחילופין, חשבו על דבר שאתם אוהבים או שלמדתם בעבר מאותו אדם

bottom of page