top of page
bg.png

שפע אין סופי

:סמל

פאו

צ׳אקרה:

מקלעת השמש

שמן:

זהב מצרי

מנטרה:

"השפע נפתח וזורם מכל הכיוונים- אני ראוי לו"

אבנים:

קוורץ, סיטרין טבעי, ליביאן גולדן טקטייט, פלורייט צהוב

onecardos.png

המכשולים שבחייכם סוף סוף מתחילים להתפוגג, והחיבור אל היקום ואל המדריכים שלכם מתחיל להתעצם ולהתחזק. נראה כי תקופת השיעורים הקשה אשר עברתם עומדת להסתיים. עד כה אפשרתם למחשבה שלכם להוליך אתכם שולל ונצמדתם למנטרות שליליות כגון: "כנראה שזה לא נועד להיות", "כנראה לא הפעם".

מומלץ לשחרר מנטרות אלו, להתחיל לראות בבהירות את רצונותיכם בחיים, ולתת לתודעת שפע לחזור אל חייכם. זכרו תמיד, כי הכול פתוח, והבחירות הן שלכם. השפע האמיתי נמצא ממש מעבר לפינה, לכם רק נשאר להיפתח אליו.

המלצות:

התחברו אל האנרגיה של גאנש וחזרו של 5 פעמים על המנטרה: "אום גאם גאנאפטיה נמאהה"

הקפידו להחזיק סיטרין טבעי בארנק

חרטו על נר ירוק את הסמל פאו, תנו לנר להישאר דלוק כשעה בכלי חסין אש, וברגע שאתם מכבים אותו חייכו ואמרו "השפע שלי הוא אין סופי"

bottom of page