top of page
bg.jpg

חיית טוטם- הדב

הדב הוא סמל לעוצמה, התעוררות כוחות התת מודע והמרפא. מקושר אל הטבע והתרבות הקדומה ומרמז על האינסטינקטים הראשוניים. מדיטציה על הדב תסייע לנו לצלול אל קודש הקודשים הפנימי, ושם למצוא את התשובות

האינדיאנים ראו בדב קרוב משפחה, ונהגו לייחס לו תכונות ריפוי חזקות. בנוסף, נהגו האינדיאנים להתבונן בדב רבות, למשל כשהיה מלחך צמחים מסוימים לצורך מרפא כאשר היה נפצע. בין הדובים והעצים קיים דמיון רב וקשר אמיץ רב שנים: כל הדובים מסוגלים לטפס על עצים / שניהם מהווים סמלים עתיקים ורבי עוצמה. העץ מייצג ידע ומהווה סמל לפוריות ולצמיחה וביחד (הדב והעץ) הם יוצרים שביל ודרך, לידע העתיק של העולם. בנוסף הדב מלמד אותנו לעורר את הפוטנציאל הטמון בנו, בעוד שהעץ מזכיר לנו להביא את הפוטנציאל לידי ביטוי בעולם הפיזי וליישם אותו. ידוע כי אנשי הדוב נוטים להיכנס לתרדמת, עובדה המסמלת לנו למעשה להימנע מאדישות ולהתעורר בזמן בכדי לא לפספס הזדמנויות, הדופקות של דלתנו. תרופת הדב מביאה עמה יכולת להתבונן פנימה, ולחקור את מימדי הנפש. דרך ההתבוננות, עשויים לעלות רעיונות לפרויקטים חדשים, אשר יישאו פרי.
742 צפיות

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comentários


bottom of page