top of page
BG.jpg
bg.jpg

דיופסייד

הדיפיוסייד מחזקת אינטואיציה ועובדת דרך צ'אקרת הלב, עוזרת להתחברות פנימית ולתקשורת עם הבנה והקשבה דרך הלב. מצוינת לאנשים אשר מאפשרים לאגו שלהם לשלוט

הדיפיוסייד מאזנת את הפיזי עם האינטואיטיבי, בין הרגש לחשיבה ובין היין והיאנג הגברי והנשי שנמצא בכל אדם. מעוררת ומחזקת את האינטלקט ומצלילה את החשיבה. מהדהדת חמלה ואנושיות ויכולה להתאים גם לאנשים אמפתיים, מכיוון והיא שומרת על תדר נקי אשר מדויק לנו.
טובה ומתאימה לתלמידים לסוגיהם, לאנשים מהמגזר האקדמאי וכן לעוסקים במקצועות שונים הדורשים חשיבה. טובה לריפוי ואיזון כללי ובכלל לרגיעה של כאבים שונים. מאזנת את רמות האנרגיה בגוף הפיזי, לכאבי שרירים ואף לכאבי מחזור.

דיופסייד

bottom of page