top of page
BG.jpg
bg.jpg

טורכיז

הטורכיז היא אבן שנחשבה בעיני דתות וזרמים שונים כסמל לאלוהות וכח. ביכולתה לעזור בהגשמה עצמית והענקת בטחון ורוגע נפשי​

האינדיאנים אהבו לעבוד עם אבן הטורכיז מכיוון וצבעה הכחול היה משויך אל אנרגית השמים והרוח הגדולה, ואילו המלכה והפרעונים המצרים העתיקים ביותר בסיני נהגו להיקבר יחד עם אבן הטורכיז על גופם.

הטורכיז מומלצת לשיפור תקשורת, חיזוק הנאמנות ואיזון הגוף (במיוחד מערכת העצבים) וטובה לשחרור מחסומים, להגנה ולאנשים העורכים מדיטציות.

טורכיז

שילובים

:צ'אקרה

עין שלישית, גרון

:מנטרה

הרוח הגדולה מדריכה אותי ואני גדלה דרך הזרימה

bottom of page