top of page
BG.jpg
bg.jpg

כלצית כתום

הכלצית הכתומה עוזרת לשחרר אמונות ותבניות חשיבה שאינן משרתות יותר או שתוקעות אותנו בחיים. הכלצית מרגיעה התרגשות יתר שנובעת מהתמודדות עם שינויים, כך שניתן להשתמש בה לפני כל דבר חדש ומרגש

עובדת על האינטלקט שלנו ומאפשרת לידע פנימי לצאת ומומלצת לחיזוק הזיכרון ושחרור דפוסים שאינם משרתים אותנו. טובה לאנשים המתקשים בהשתתפות פעילה בשיעורים או מול קהל. מלמדת אותנו לראות את הסיטואציות בחיים באופן בהיר חותר ועוזרת לשחרר פחדים.

האנרגיה שלה מתחברת לנושאי מיניות ויצירה ומביאה לתגבור אנרגטי של צ'אקרות תחתונות. תעודד עשיית שינויים שקשורים לנושאים של פריון לסוגיו, חושניות והוצאת דברים אל הפועל מבחינה פיזית- הנחה של הכלצית על מקום כואב עשויה להקל על הכאב.

כלצית כתום

שילובים

bottom of page