top of page
BG.jpg
bg.jpg

קוורץ שמאני

אבני קוורץ שמאני נהדרות לתקשור, להתחברות עם אמא אדמה להתקרקעות ולקבלת החלטות

הקוורץ השמאני עוזר בהבנת סיטואציות, ומתאים לכל מי שעוסק בטבע ובהבנתו מומלץ לכל מי שלוקה בבעיות תקשורת ואף לחולי אספרגר.

קוורץ שמאני

שילובים

:צ'אקרות

הכל

מנטרה

אני בתהליך עמוק אשר מכוון את דרכי לייעוד

bottom of page