top of page
BG.jpg
bg.png

תקנון האתר

באתר 'העץ הלבן' (הנקרא גם בשם 'whitewood') ניתן לרכוש פיות אספנות, אבני קריסטל מלוטשים, תליונים, טבעות, נרות ועוד.  אנו משתדלים לתת אינפורמציה מספקת הכוללת מידע מקיף, תמונות ולעיתים הדרכות והמלצות. אנו שואפים להציג מידע עדכני בדבר מוצרינו בכל זמן, אך ייתכן כי מוצר מסויים אזל מהמלאי. במידה וכך, יקבל הלקוח החזר מלא עבור מוצר שחסר במלאי. 

כל המבצע פעולה כלשהיא באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לו וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, והדבר יהווה בסיס משפטי.  מבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל מעל גיל 18, בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק בישראל, וכל רכישה כפופה לאישור חברות האשראי. לידיעתך מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ומוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאתר עקב כך.

זכויות האתר
האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אך מתייחס באופן שווה לשני המינים. לאתר יש את הזכות לשנות את תקנותיו ללא הודעה מוקדמת, ובלבד שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר. האתר הינו דינאמי ורשאי לערוך שינויים בתוכנו, לרבות הוספת מוצרים ו/או הסרתם וכן עדכון מוצרים לפי שיקול דעתו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.רכישת מוצרים
את המוצרים הנרכשים ניתן לאסוף באתר גם באופן עצמאי, בחנות שבכתובת סוקולוב 68, רמה"ש בימים א-ה בין השעות 09.30-19.30 ובימי ו' בין השעות 09.00-14.30. עלות משלוח חבילה באמצ' דואר שליחים, הינה 49 ש"ח לכל היעדים (המוצרים יסופקו לבית הלקוח תוך 4 ימים עסקים), וכמובן שניתן לקבל את המוצרים בדואר רשום. בכל מקרה, המחירים המופיעים בעמ' מוצר, בשורת מחיר שבאתר, אינם כוללים דמי משלוח. במקרה שמוצר אזל מהמלאי, העץ הלבן לא תחייב את הלקוח בגין רכישה דרך האתר. העץ הלבן אינה נושאת באחריות כלפי הרוכש על תקלות, איחורים או שיבושים במשלוח של חברת השליחויות.
ניתן להחליף מוצר עד 14 יום מיום הקניה. במקרה כזה על הלקוח להגיע באופן פיזי לחנות או לשלוח את המוצר אלינו (על חשבונו), עם ספח הקבלה והמוצר שברצונו להחליף, כאשר המוצר באריזתו המקורית, שלם ללא פגיעה ו/או ללא נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.

ביטול עסקה
הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ללא פגיעה ו/או ללא נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא. החזרת המוצר אפשרית עד 14 ימים מיום הקנייה. במידה וטרם נשלח המוצר ליעדו, תבוטל העסקה ולא יחויב כרטיס האשראי של הרוכש. במידה והמוצר נשלח/הגיע לבית הלקוח, באפשרות הלקוח לבטל את העסקה ולקבל כספו בחזרה, בניכוי דמי ביטול לפי החוק, לאחר החזרת המוצר לכתובת החנות פיזית או באמצעות משלוח על חשבון המזמין. בכל מקרה לא יזוכו דמי המשלוח המקורי. במקרה של ביטול העסקה, רשאי העוסק לגבות מהלקוח דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם.
פריט אשר נפגם במשלוח יוחלף על ידינו בפריט זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה על ידנו, מיד עם הגעת הפריט הפגום לבית העסק. כמו כן, בית העסק יאפשר לקבל זיכוי עבור פריט שהגיע פגום, לאחר שיוחזר לבית העסק באמצעות דואר רשום ובצירוף חשבונית מקורית.

   
הגבלת פרטיות
בית העסק ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דוא"ל וכד'), יישמרו במאגר המידע, אך פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכותינו, מאחר ואנו נעזרים בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של בית העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידינו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק. כמו כן, במקרים הנובעים מכח עליון, בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק מסוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי למטעמו, אם מידע כלשהוא שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. בית העסק מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, בית העסק יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבית העסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי בית העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי בית העסק צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, בית העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

אחריות בית העסק
השימוש באתר, לרבות בכל המידע המפורט בו, מוצע למשתמש כמות שהוא "AS IS". 
בעלי האתר אינם אחראים להתאמת האתר ו/או המידע המפורט בו לצרכיו האישיים של המשתמש. בעלי האתר אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, לרבות המלצות. כמו כן, לא ישאו בעלי האתר באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע המוצג באתר ו/או לשינויים שנעשו במידע כאמור על ידי המשתמש או על ידי צד ג', והמשתמש לבדו ישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק כאמור שנגרם עקב או בגין השימוש ביישומי תכנה שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר. 


האתר עומד בתקן PCI ו-DSS תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים, אשר חל על כל גוף המקבל, מעביר או משתמש בכרטיסי אשראי ובכללם חברות הסליקה, סוחרים ונותני שירותים.


העץ הלבן / whitewood
בעלי האתר ובית העסק: לירון בלנק
כתובתינו: סוקולוב 68, רמה"ש
טלפון: 03-5253642
דוא"ל: whitewood.magic@gmail.com
bottom of page