top of page
BG.jpg
bg.jpg

אגת דנדרייט

אבן פיות המביאה לשלווה פנימית, אופטימיות וחיבור לטבע. מאזנת ומקרקעת ופותחת ערוצי תקשור לממלכת הטבע

רק מההתבוננות בה ניתן לראות את חוכמת העץ הטמונה בה וכמו העץ אשר נטוע באדמה, כך גם האגת משרישה שורשים למשתמש בה ומחברת לאלמנט האדמה. מומלץ מאוד לשאת אותה בתהליכים רוחניים מנטלי ורגשיים אותם אנו עוברים, כי יש ביכולתה לעשות אינטגרציה בין כל החלקים שבנו: החומר עם הרוח והמחשבה עם המעשה.
מתחברת לכל הצ'אקרות ומנקה את ההילה תוך שמירה על איזון עדין והרמוני נהדרת לכל מי שעובד ומתחבר לעולם הצמחים והטבע.

אגת דנדרייט

צ'אקרה

כל הצ'אקרות

bottom of page