top of page
BG.jpg
bg.jpg

אסטרופולייט

פותחת ערוצים גבוהים כאשר אנו מחוברים לקרקע ועוזרת בזיכרונות של גלגולים קודמים והבנת ההיסטוריה של הנשמה. תחזיר את האומץ והניצוץ לחיינו ותעזור במציאת יעודנו

מגבירה תקשורת אסטרלית עובדת על הצ'אקרות האתריות לכן פותחת יכולת תקשור עם ישויות אור. עוזרת לנו לאסוף את רסיסי הנשמה שלנו וכן להרגיש שלמים ומאוזנים בזמן מדיטציה או בזמן שינה. נפלאה לזמנים בהם אנו חווים בלבול וחוסר הבנה של המתרחש בחיינו ותעזור להסיר חששות או ספק מומלץ להחזיק אותה בזמן החלטות חשובות.

אסטרופולייט

צ'אקרה

עין שלישית

bottom of page