top of page
BG.jpg
bg.jpg

גולדן הילר

אבן הגולדן הילר הינה אבן המתמחה בריפוי ובשחרור דפוסים ישנים שאינם טובים לנו ואינם משרתים אותנו יותר. הגולדן מלמדת אותנו להרפות ולפנות מקום לזרימה של אנרגיית חיים חדשה

אנשים אשר מתחברים לאבן או שהרגישו כי האבן קוראת להם לעבוד עמה, בדרך כלל העבירו גלגול או מספר גלגולים בלמוריה. הגולדן מכיל בתוכו אינפורמציה של הנשמה ולכן נחשב לקריסטל מאסטרים. טובה לחיזוק הבטחון העצמי.

לגולדן הילר יש יכולת לנקות את ההילה ולהכניס אנרגיה במשקעים או חוסרים של ההילה, בכך ההילה מתמלאת בצבע זהוב המחבר אותנו אל צ'אקרת הכתר. מכיוון והיא מפעילה את צ'אקרת הכתר היא מורידה אלינו תקשורים מהאני העליון וההדרכה הגבוהה.

גולדן הילר

שילובים

:צ'אקרות

צ'אקרת כתר

bottom of page