top of page
BG.jpg
הערה פנימית:
חשוב לזכור שאם מוסיפים קריסטל חדש, יש להוסיף אותו גם ל-דאטהסט "שילובי קריסטלים"
bg.jpg

הליודור

ההליודור מגיעה אלינו ממשפחת הבריל ומשמעותה היא "מתנה מהשמש" (ביוונית). מחברת אותנו לעולמות הגבוהים בעודה מפעילה את הסנטר (מקלעת השמש שלנו) ומכילה אנרגיה עדינה. מצוינת לנשים שצריכות/רוצות לעבוד על אסרטיביות ונוכחות, בטחון עצמי ועמידה מול קהל

ההליודור תעזור לנו בחשיבה מהירה ומציאת הפוטנציאל הקיים בנו, וכן בהתמודדות מול חשיפת אשליות וראיית הרצונות של האדם שמנגד, גם אם הוא משתדל להסתיר מידע מאיתנו. מסירה דרמות ומאפשרת לעונד אותה להיות בהווה ומביאה אותנו לראות את האמת.

ההליודור מחזקת יכולות טלפתיות ואף עוזרת למשתמש בה לחסום מניפולציות שנעשות באמצעות טלפתיה. מאזנת את הרגש מול המוח ומאפשרת ראייה עסקית והבנת הסביבה, ויכולה לעזור לאנשים אמפטיים (לכן מומלצת למטפלים). בשילוב עם סיטרין טבעי, תביא לאיזון בין הקיבה והכבד.

bottom of page