top of page
BG.jpg
bg.jpg

סולפור

הסולפור (גופרית) מטהרת מחשבות שליליות ומביאה לאיזון והרמוניה בין הרמות השונות: פיזית, רגשית, מחשבתית ורוחנית

הסולפור ממוססת מחשבות ורגשות לא מאוזנים, טובה לסוגים שונים של בעיות עור. וכן לבעיות פרקים ונפיחויות. על מנת להפיק את המיטב מאבני הסולפור מומלץ להכניסם אל תוך אמבט חם. הסולפור יעילה לניקוי הגוף וההילה מרעלים ומומלץ לענוד או לשאת אותה כשיש זיהום אוויר סביבתי.

סולפור

bottom of page