top of page
bg.png

גמישות

:סמל

אורובורוס

צ׳אקרה:

מין

שמן:

אדמה קדושה

מנטרה:

"גמישות מאפשרת לי להיפתח לדרכים מוצלחות"

אבנים:

קלינזוייסייט, פרסיולייט, ג'ייד נורבגי, ליזרייט

onecardos.png

התקופה הזו באה ללמד אותנו לפעול בצורה גמישה יותר- בדיוק כמו עץ הבמבוק, שבזכות גמישותו אינו נשבר גם ברוח החזקה ביותר. אז התמסרו לאנרגיה העדינה של הגמישות, והפסיקו להילחם בדברים שלעיתים נראים חזקים מכם. התבוננו בבעיה או באתגר שניצב מולכם, והסתכלו עליהם כעל משהו שבא ללמד אתכם, כך תוכלו לממש את הפוטנציאל שלכם בדרכים פחות מעייפות ועל כן יותר פשוטות.

המלצות:

התחברו אל אלמנט התנועה באמצעות ריקוד, מתיחות וספורט

נסו לראות דרכים נוספות מבלי לשלול אותם

עבדו עם חיות הטוטם נחש ודרקון ובקשו מהם להראות לכם מהי גמישות אמיתית

bottom of page