top of page
bg.png

ידע

:סמל

פנטגרם

צ׳אקרה:

כתר

שמן:

אבלון

מנטרה:

"ערוצי האינפורמציה פתוחים וזורמים אליי"

אבנים:

מולדובייט, מונסטון, הרקימר, ניומייט, דנבורייט

onecardos.png

אנו מצויים בתקופה בה האמת מתחילה לצאת לאור, והורדה של אינפורמציה המגיעה מן המדריכים שלנו, מהיקום ומכוחות הבריאה. היקום מעיר אתכם מכיוון שיש לכם יכולות להעביר הארות לאנשים שסביבכם, כל עוד זה מגיע ממקום של ענווה. במידה ואינכם מצליחים להבין מסרים, פנו אל המדריכים שלכם ובקשו מהם להיות ברורים יותר.

נסו לעבוד עם סמלים שאתם מקבלים בזמן מדיטציה, שינה או אפילו כאשר אתם בערנות מלאה. ציירו אותם ונסו להרגיש מהי ההשפעה של אותם סמלים, כיוון שהם בעלי אנרגיה חדשה המתאימה לעידן זה.

המלצות:

שמעו מוזיקה בתדר 852 הרץ שתעלה את יכולת קבלת הידע

קראו ספרים וקבלו השראה ואינפורמציה. הקפידו לרשום רעיונות ומקורות השראה כדי שתמיד יהיו זמינים לכם

bottom of page