top of page
bg.png

כוהנת

:סמל

פרתי

צ׳אקרה:

גרון

שמן:

אבלון, אטלנטיס

מנטרה:

"יש לי את הכלים להדריך ולייעץ בענווה"

אבנים:

לפידולייט, סלסטייט, אפופולייט, יהלום הרקימר, קוורץ

onecardos.png

בתקופה זו מתחוללת התעוררות גבוהה בנשמתכם, אינפורמציה עתיקה וחדשה מתחילה להתעורר ומבקשת מכם להעביר לאנשים נוספים את הידע הקיים בכם. ההדרכה שלכם תכוון אתכם אל המרחב הנכון, בו תוכלו לשתף וללמד את מי שמעוניין במה שיש לכם לתת לפלנטה.

דעו כי אתם נשמות עתיקות וכי אתם צריכים לסמוך יותר על האינטואיציה שלכם, מפני שהיא מדויקת- גם אם הסביבה לא יכולה כרגע להכיל את הידע שלכם. חשוב לזכור להעביר את הידע שלכם ממקום של ענווה, צניעות, סבלנות וידיעה, כי גם לסביבה יש מה ללמד אתכם. שימו לב כי בתקופה זו ישנה גם תחושה של עייפות מצטברת, שמגיעה יחד עם הרצון לבצע פעולות ולהיות כל הזמן בעשייה.

המלצות:

הפעילו ביוטיוב הרץ 852 והדליקו נר סגול או כחול

שבו בצורה נוחה וקחו מס' נשימות עמוקות. הניחו אבן אפופולייט (עדיף בצורה טבעית) על העין השלישית ואמרו בקול: "אני מוכן, יש לי את הכלים"

bottom of page