top of page
bg.png

קוסמות

:סמל

פנטגרם

צ׳אקרה:

כתר

שמן:

אטלנטיס, אבלון

מנטרה:

"יש בי את היכולת לשנות, להגשים ולברוא מציאות"

אבנים:

ניומייט, קוורץ שמאני, אקווה אורה

onecardos.png

כל בני האדם הגיעו אל הגלגול הזה עם יכולות עצומות, ביניהן יכולת ההגשמה ויכולת של שינוי ובריאת המציאות. החוכמה היא לנצל את היכולות הללו, לעבוד עם התכווננות בהירה ולהחליט מה אנו רוצים לשנות או להגשים בחיינו. כעת התדר שלכם חזק, הראייה שלכם מצוינת, אך הספקות שבכם יוצרים את הבלבול.

דעו כי כל הדרכים פתוחות בפניכם, וכל מה שנותר לכם לעשות הוא להחליט באיזה כיוון ברצונכם לפנות, ואז לכוון את האנרגיה להגשמת החלום.

המלצות:

מצאו את הכלים שלכם באמצעות קלפים, מטוטלת או התחברות עמוקה לאינטואיציה

נסו לעבוד עם כלים בצורות שונות וכתבו ביומן עם איזה כלי היה לכם קל לעבוד ועם איזה כלי היה דווקא מאתגר

לאחר תקופה קלה חזרו לכלי המאתגר ונסו לעבוד איתו בשנית, יש לו מה ללמד אתכם

bottom of page