top of page
BG.jpg
bg.jpg

במבלבי ג'ספר

הבמבלבי ג'ספר הינה אבן שמקורה הוא באיזור דרום אפריקה. מעניקה לנו שמחה ואופטימיות, מסלקת פחדים וממיסה מכשולים וספקות

בעזרת הבמבלבי ניתן לעבוד על מס' פרוייקטים במקביל מבלי להתעייף ומביאה אותנו לכדי הצלחה בכל אחד מהם. מעניקה לנו שמחה ואופטימיות, שחרור מתחושות עייפות ונתינת כח ונכונות. עובדת על צ'אקרות תחתונות, מעניקה יציבות ועוזרת לשמירה על כושר.

במבלבי ג'ספר

שילובים

:צ'אקרות

תחתונות

:מנטרה

אני מלאת אנרגיה שמחה, אקטיבית, יצירתית, שום דבר לא יכול לעצור אותי

bottom of page