top of page
BG.jpg
bg.jpg

מרלינייט

המרלינייט הינה אבן האוחזת באנרגיית הקסם ומחברת אותנו אל ממלכת האלמנטים. מזכירה לנו גלגולים קודמים ומעניקה יכולת תקשור, על כן מדיומים רבים נוהגים לעבוד עמה

נחשבת לאבן המחברת אותנו אל המהות הרוחנית אשר קיימת בתוכינו ובעזרתה ניתן לתקשר עם אהובים אשר עברו למימד אחר אלמנט נוסף של המרלינייט הוא תקשור עם ממלכת האלמנטים, הבנתם והדרכה כיצד לעבוד איתם וליצור אלכימיה.
עוזרת להתמודד עם פחדים אשר קיימים בכל אחד מאיתנו ולחזור אל אנרגייה של אור ופתיחה לריפוי ואהבה.מומלצת לכל מי שמרגיש קריאה לעבוד עם עולם הקסם בחיי היום יום.

מרלינייט

שילובים

:צ'אקרה

כתר, בסיס

מנטרה

אני פתוחה לראייה של המרחבים הקיימים והנסתרים, אני כוהנת של האור של הזמנים, אני אשר מפרקת אשליות

bottom of page