top of page
BG.jpg
bg.jpg

קוורץ

הקוורץ הוא הקריסטל החזק והעוצמתי ביותר שקיים על פני כדוה"א והינו בעל יכולות ריפוי חזקות ומגוונות. ביכולתו של הקוורץ לנקות את הצ'אקרות מחסימות, לנטרל אנרגיה שלילית ולהעצים אנרגיה חיובית

הקוורץ הוא בעל רטט גבוה ומומלץ לאנשים הסובלים מחוסר יציבות רגשית. הילרים רבים העובדים עם העולם המטאפיזי, מכירים ביכולות הריפוי של הקוורץ, בעיקר בפתיחת רמת התודעה וניקוי הצ'אקרות.

בתרבויות הקדומות עבדו עם הקוורץ בשלל דרכים. כך למשל ידוע, כי עם הקוורץ נהגו לעבוד כגנרטור של אנרגיה, על מנת לשמור מידע (ממש כמו במחשב), או על מנת להפיק צלילים ולהתחבר למימדים הגבוהים. באותן תרבויות האמינו כי לקריסטלים באופן כללי, ישנה תודעה גבוהה ולכן בכדי שיהיה ניתן להפיק מהם את המיטב, חשוב לעבוד עמם בצורה מכובדת ולא בצורה של ציווי.

הקוורץ הוא בעל יכולות תכנות גבוהות. כך שבמידה ונרצה לתכנת (לכוונן) את הקוורץ לכיוון של ריפוי, הוא יהדהד/יעצים את אנרגית הריפוי. כמובן שזה יכול להשתנות, ועל כן יש לשים לב, שכשאנחנו אוחזים בקוורץ בעודנו מוטרדים מדבר כלשהוא, יש לאפשר לו להזכיר לנו מהי המטרה שלנו. פרט לשעוני הקוורץ הידועים, הקוורץ משמש כפקטור משמעותי בתוך מכשירים אלקטרוניים רבים, זאת הודות לפולסים החשמליים שהוא מכיל, אשר חוזרים על עצמם באופן מדויק.

הקוורץ מזכיר לנו שהאנרגיה היא דבר דינמי, ולכן כמו שאנו מצפים מהיקום לזמן לנו דברים מסויימים כך היקום מצפה מאיתנו לשחרר אנרגיה. במהלך עבודה עמו, הקוורץ יהדהד את כוונותינו ורצוננו ויעצימן- כך נוכל לראות כיצד מתחילות להיווצר בתוכו קשתות/פריזמות, המעצימות את הרטט שלו. בשלב היווצרות הקשתות, הקוורץ יעלה אותנו לשלב הבא של ההגשמה.
ענידת תליון משובץ בקוורץ תעניק יכולת ראייה נקייה ותסלק את הדברים הנמצאים בערפל.

קוורץ

שילובים

:צ'אקרה

הכל

:מנטרה

אני רואה ומתחבר אל האמת הגבוהה של היקום

לרכישה בחנות האתר

bottom of page