top of page
BG.jpg
bg.jpg

סלנייט

מינרל קסום ועוצמתי המורכב מ-70 אחוז מים ומתמקד בעיקר בעבודה עם הרגשות שלנו. הסלנייט נחשבת לאבן רכה ועדינה המביאה להרמוניה

ביכולתה לקלוט כל דבר הנעשה סביבה בצורה בהירה ולהגיש לנו מידע בצורה מובנת ומדויקת. הסלנייט עובדת לפי תורה מאוזנת ועדינה ומומלצת לעבודה עוצמתית ובסיסית, וכן לעבודה בנושאי גלגולים קודמים. עונת החורף היא תקופה מצוינת לעבודה עם הסלנייט, הואיל והיא מקושרת לאלמנט הרוח והאוויר החזקים בעונה זו.

הסלנייט עוזרת בחלומות צלולים ופתיחת מעברים בין עולמות והשפעתה תהיה אפקטיבית ביותר סביב הצ'אקרה השלישית וצ'אקרת הכתר.

עם הסלנייט ניתן לעבוד בשלוש דרכים:
(1) להעביר את הסלנייט לאורך ההילה שלנו ולאפשר לרטט שלה לאזן את השדה האנרגטי (להשאיר מרווח של כ-10 ס"מ)
(2) ללכת לישון עם הסלנייט מתחת לכרית או לאמיצים מביננו- לישון איתה כאשר אנו אוחזים אותה בידינו
(3) להניח באיזור העין השלישית בזמן מדיטציה או שחזור גלגולים

*חשוב לזכור שאין לטהר את הסלנייט במים, כיוון שהמים יכולים לגרום לפירוקה

סלנייט

שילובים

:צ'אקרה

הכל

:מנטרה

אני מחוברת לאנרגיית הריח והאינטואיציה שלי מתעצמת

לרכישה בחנות האתר

bottom of page