top of page
BG.jpg
bg.jpg

סיטרין טבעית

הסיטרין היא אבן המביאה שפע, שגשוג והצלחה, ונותנת את הכח וההבנה לדעת מה נכון לנו. ממקדת אותנו ועוזרת לנו בהגשמה בעולם הפיזי

אבן הסיטרין מומלצת לאנשים שמחפשים את כיוונם בחיים, במיוחד בענייני מקצוע לחיים ולאנשים המעוניינים לפתח את עולמם היצירתי. בעולם האבנים קיימות אבני סיטרין מלאכותיות, שהן למעשה אבני אמטיסט שעברו תהליך חימום (המלצה חמה- לרכוש את הסיטרין הטבעיות).

לשם עבודה עם הסיטרין, יש להניחה על צ'אקרת מקלעת השמש, לקחת מס' נשימות ולשאול את עצמינו מהן שאיפותינו בחיים. מומלץ לשים סיטרין טבעית בתוך הארנק ע"מ לזמן את השפע אלינו.

סיטרין טבעית

שילובים

:צ'אקרה

מקלעת השמש

:מנטרה

"אני פותח את ערוצי השפע, השגשוג וההצלחה אליי. ההגשמה האמיתית היא בידיי"

לרכישה בחנות האתר

bottom of page