top of page
BG.jpg
bg.jpg

סמוקי קוורץ

אבן הסמוקי היא אבן המזכירה לנו להתחבר לרצונות האישיים שלנו ומכוונת אותנו לפעול מתוך בחירה הנכונה והטובה לנו. הסמוקי מאזנת ומסדרת את צ'אקרת הבסיס, מפזרת ומסירה מחסומים- בעיקר בשתי הצ'אקרות התחתונות

מעניקה תמיכה במצבים של דכדוך או לאנשים עם גישה שלילית לחיים ונותנת כח להגשים חלומות ולממש רצונות במישור הפיזי. ​מצוינת לאנשים עם בעיות שינה ועוזרת להתחבר לאינסטינקטים הבסיסיים. מחלישה מחלות גנטיות ומתאימה בעיקר לחולי סרטן, כאשר יוצרת חיבור לכוחות נפשיים בסיסיים העוזרים להתמודד עם המחלה. עוזרת לחיזוק הדחף להגשמת חלומות ומשאלות לב וטובה לאנשים שרוצים לפתח את היכולת הטלפתית שלהם.

סמוקי קוורץ

שילובים

:צ'אקרות

תחתונות

מנטרה

אני נוכחת ויציבה מול שינויים בסביבה

bottom of page