top of page
BG.jpg
bg.jpg

פיקוק קופר

הפיקוק הינה אבן בעלת השפעה אנרגטית חזקה המעוררת את האדם ומחדדת את חושיו. מסייעת בהבחנה שבין עיקר וטפל, חיובי ושלילי ומזכירה שיש משמעות לכל דבר ואירוע, שדרכם ניתן ללמוד ולהתפתח

אבן של שמחה העוזרת להשלים עם העובדה שגם בזמן של חוויות קשות, אלו למעשה שיעורים שהנשמה שלנו בחרה לחוות- הבנה זו עוזרת לקבל ביתר קלות חלק מהאתגרים והחוויות. בעזרת הפיקוק ניתן לנקות את המודעות מאמונות ותצורות מחשבה אשר אינן משרתות אותנו וליצור מציאות הרמונית ומתאימה יותר.
טובה לחיזוק הנאמנות אצל המשתמש בה, לפי עצמו וכלפי הסובבים אותו. ניתן להניחה על כל אחת מהצ'אקרות מאחר והיא מתדרת לכל אחת מהן.

פיקוק קופר

:צ'אקרה

כל הצ'אקרות

bottom of page