top of page
BG.jpg
bg.jpg

קריסוקלה

הקריסוקלה היא אבן המהדהדת פוריות ולכן מומלצת בעיקר לנשים הרוצות להיכנס להריון. ביכולתה גם להקל על תקופת ההיריון ועל התקופה שלאחר הלידה

באופן כללי מומלצת לנשים בכל גיל, כיוון שביכולתה להשפיע על המערכת ההורמונלית (בעיקר לכאבי מחזור) ולעזור בתקופות מעבר של האישה, תוך שהיא מרככת את התופעות שלה ומעודדת קבלה והשלמה עם שינויים מבחינה רוחנית והורמונלית.

הקריסוקלה מחברת לחוכמה פנימית, גם זו שמגיעה מהלב וגם זו שמגיעה דרך מימדים גבוהים. עוזרת לגלות רגשות חיבה ואהבה ומקלה על תחושת אשם ולחץ. מעניקה כח והגנה לגוף ותורמת לאיזון אנרגיות נשיות. מכוונת אותנו להשתמש בכוחנו ובעוצמתינו מתוך מקום של עדינות במקום של כוחניות. מעודדת זרימה של אנרגיה גברית ונשית כאחד, ומחברת אותנו לחכמת האדמה של האלה המכילה.

bottom of page