top of page
bg.png

גאיה

:סמל

עץ החיים

צ׳אקרה:

שורש

שמן:

אדמה קדושה

מנטרה:

"השורשים איתנים ומחברים אותי אל הקסם"

אבנים:

מוקייט, אגת מוס, קריסופראס, ניומייט

onecardos.png

זהו זמן חשוב להתקרקע ולהרגיש כיצד שורשי האדמה שתחת רגלינו, מחברים אותנו חזרה אל המציאות. עם זאת אל תמהרו, כי עכשיו זהו זמן של בניית יסודות והבנה כיצד לפעול. נסו הפעם שלא לפעול מאגו, חשש או פחד, ועבדו עם הקסם, דרך התכווננות לתוך מה שאתם רוצים להגשים.

ברגעים אלו דעו כי ישנו תהליך בנייה הדרגתי, וכמו שלתינוק לוקח זמן ללכת ולעץ לברוא את פירותיו, גם לנו יש דרך לעבור על מנת להגיע ליעד המיוחל. לכן חשוב להבין מהם הצעדים הנכונים לנו וכמובן להכין את עצמינו לדרך באופן הטוב ביותר. התמידו בדרך שהיקום עובד עמה, והתחברו אל האדמה- יש לה הרבה מה ללמד אתכם.

המלצות:

עבדו בגינה עם צמחים אשר יעניקו לכם שורשים בריאים

צרו קטורות טקסיות ע"י בחירה של צמחים יבשים

לכו יחפים על החול לחיבור עם האדמה

bottom of page