top of page
bg.png

גלגולים קודמים

:סמל

פרח החיים

צ׳אקרה:

גרון

שמן:

פורטל

מנטרה:

"אני מקבל את ההוויה שבי ומאפשר לאמת לצאת"

אבנים:

קאינייט שחור, קאינייט כחול, טנזנייט

onecardos.png

לאחרונה ישנה התעוררות רוחנית מועצמת ואנו מקבלים אינפורמציה בזמן ערות ושינה. זיכרונות מגלגולים קודמים מתחילים להגיע אלינו, ידע שקיים בנו מתחיל להתעורר והיקום מדבר אלינו. כל זה קורה בכדי שניזכר במי שהיינו ומדוע חזרנו לכאן.

כל הקשיים שקרו לאחרונה בחייכם, הגיעו בכדי להראות לכם כמה אתם חזקים ובעלי יכולת. היזכרו מדוע הגעתם אל כדור הארץ בתקופה זו, ומה יש לכם ללמד את הסביבה, מפני שקיימת בכם אינפורמציה שעליכם להעביר הלאה ויש לכם את הכלים למימוש הפוטנציאל העצמי.

המלצות:

בקשו מהיקום להראות לכם מי הייתם באמצעות חלומות או סימנים

הדליקו קטורת המשויכת לגלגולים קודמים, בזמן שאתם עובדים עם האבנים המומלצות

bottom of page