top of page
bg.png

הזמן הנכון

:סמל

טאיוואז

צ׳אקרה:

מין

שמן:

אימפאוורמנט, פרח החיים

מנטרה:

"לספק אין אצלי מקום, אני לוקח פיקוד על חיי"

אבנים:

קורניליאן, טייגר איי, סיטרין טבעי, ליביאן גולדן טקטייט

onecardos.png

הפסיקו להתמהמה ולחכות ל"זמן הנכון"- עכשיו זה הזמן לפעול ולהאמין בדרך שלכם. אופטימיות ופעולה יחברו אתכם לאנשים שיוכלו לעזור לכם במהלך הדרך, אך הפעם אתם המפקדים! שחררו מכם את התלות ואת הספקות, ותנו להדרכה הגבוהה לעזור לכם.

כאשר אתם פועלים מתוך השראה אשר קיימת בתוככם, יהיו לכם את הכלים להתמודד מול אתגרים. לכן אל תפחדו מחוסר הצלחה ודעו כי יש לכם את הגב של היקום.

המלצות:

זמנו את המדריכים שלכם בעזרת הדלקת נר וקטורת ובקשו מהם לכוון אתכם ולהסיר מכם את החששות

חייכו וראו כיצד האתגרים נפתחים

bottom of page