top of page
bg.png

הנשר הלבן

:סמל

עץ החיים

צ׳אקרה:

earth star

שמן:

בלאק אמבר, אבלון

מנטרה:

"אני קורא אל השבט שלי, המשפחה שלי"

אבנים:

אובסידיאן שחור, אמטיסט, שמאן קוורץ, טורקיז

onecardos.png

תקופה זו הגיעה כדי להביא ריפוי לגופנו ולנשמתינו, ולהביא אותנו להבנה כיצד מורכב הדי.אנ.איי שלנו. אנו הגענו לעולם לאחר שצברנו ידע וניסיון מגלגולים קודמים, את שאר האינפורמציה אנו מקבלים מהמשפחה שלנו ומהסביבה הקרובה שלנו. התבוננו וזהו, האם נגרם כאב או צער לאחד מבני משפחתכם או לעצמכם, ושלחו אור, חמלה ושחרור אל הסיטואציה.

הודו לשיעור שהגיע ובקשו לפתור אותו, ברגע שתשחררו, תחושו בהתפתחות משמעותית בחייכם, אשר תעניק לכם את שביקשתם.

המלצות:

עבדו עם צמחים, שתלו תבלינים, עצים וכל מה שמרגיש לכם ולמדו את האדמה המזינה

השתתפו במפגשים עם קבוצות או טקסי ירח. גלו את הקהילה שלכם, במידה ואין לכם, צרו קהילה בעצמכם

bottom of page