top of page
bg.png

הצייד

:סמל

טאיוואז

צ׳אקרה:

מקלעת השמש

שמן:

אימפאוורמנט, בלאק אמבר

מנטרה:

"אני שולח את החץ אל המטרה"

אבנים:

ליביאן גולדן טקטייט , קורניליאן

onecardos.png

כל השיעורים שעלו לאחרונה, הגיעו לבחון אתכם עד כמה חשוב לכם להגשים את עצמכם ואת הפרויקטים שלכם. החיים קוראים לכם לקחת החלטות ממקום עוצמתי ללא פחד וללא ספק. זהו הזמן להתמקד במה שחשוב, אז שחררו מכם את הבלבול והערפל וחזרו אל המקורות.

שאלו את עצמכם מדוע התחלתם את התהליך והיכן התשוקה שהניעה אתכם. כוונו גבוה ושחררו את הפחד והספקות וחזרו לאנרגיה אסרטיבית ובטוחה- היקום כבר ישחרר לכם את המתנות הגדולות ביותר ויעזור לכם להצליח.

המלצות:

שבו תחת השמש ותנו לה להטעין אתכם בעודכם אוחזים באבן הליביאן גולדן טקטייט. הרגישו כיצד קרני השמש מחממות את צ'אקרת מקלעת השמש, וכיצד היא פורצת והופכת להיות שמש בעצמה. לאחר ההטענה בשמש עשו כל מה שאתם יכולים כדי להביא את הפרויקט או את המטרה להגשמה

bottom of page