top of page
bg.png

לידה מחדש

:סמל

the philosopher stone

צ׳אקרה:

soul star

שמן:

בלאק אמבר

מנטרה:

"הבריאה החזקה ביותר נולדת מן האפלה"

אבנים:

שושנת המדבר, אגת, אובסידיאן שחור

onecardos.png

בתקופה האחרונה אתם עוברים שינויים והתפתחויות חדשות, מה שמביא באופן טבעי לקשיים ואתגרים. תקופה זו הגיעה על מנת לשחרר מכם את כבלי העבר. היקום מבקש מאתנו להפסיק להילחם וללכת עם הראש בקיר, מפני שזה רק גורם לנו לייאוש ועייפות. שינוי או התפתחות בחיים, לרוב מלווה בכאב מנטלי ורגשי, לכן מומלץ לזרום ולא לתקוע את התהליך.

דמיינו אישה בחודש התשיעי המסרבת ללדת- בסופו של דבר, התינוק יצא, בין אם בלידה טבעית ובין אם לאו. לכם יש את היכולת לבחור כיצד להתמודד עם מה שקורה לכם בחיים, לכן גלו סבלנות כלפי עצמכם, נוחו ותנו לטרנספורמציה להתרחש- היא לטובתכם

המלצות:

רשמו על גבי דף מה אתם עוברים, מה מייאש אתכם ומה מעייף אתכם. הסתכלו היטב במה שכתבתם וקרעו את הדף לחתיכות. הניחו על קרעי הדף אובסידיאן שחור. לאחר שבוע קחו את הדפים והשליכו לפח באותו הרגע

bottom of page