top of page
bg.png

סימנים משמיים

:סמל

קוביית מטטרון

צ׳אקרה:

עין שלישית

שמן:

אטלנטיס, אבלון

מנטרה:

"אני מחובר למדריכים ורואה את הסימנים"

אבנים:

מולדובייט, סלסטייט, ניומייט, שאמן קוורץ

onecardos.png

בזמן של בלבול ואי ידיעה התחברו אל המקורות הפנימיים שלכם. נשמו עמוק ונסו לפנות אל המדריכים אשר סביבכם. המדריכים מלווים ומכוונים אותנו לאורך כל חיינו ולכן יוכלו לענות על שאלותיכם ולתת ייעוץ.

כל מה שעליכם לעשות הוא להתכוונן על שאלה מסוימת ולתת לסימנים לזרום אליכם. זכרו כי היקום תמיד מדבר איתנו ושולח לנו מסרים- לכן חשוב לנו להיות קשובים ולא לתת לספק להפיל אותנו.

המלצות:

הדליקו נר למדריכים שלכם, ובקשו מהם להראות לכם סימנים

הדליקו קטורת אשר מקדשת את המרחב שלכם וזמנו אותם אל החלל

bottom of page