top of page
bg.png

ערפילי אבלון

:סמל

חתך הדגים

צ׳אקרה:

עין שלישית

שמן:

אבלון

מנטרה:

"יש לי את הכלים למימוש והגשמה, הידע קיים בתוכי"

אבנים:

קאינייט שחור, קאינייט כחול, מולדובייט, ניומייט

onecardos.png

לאחרונה ישנה התעוררות רוחנית מועצמת, וזיכרונות מגלגולים קודמים מתחילים להגיע אלינו. ידע שקיים בנו מתחיל להתעורר, והיקום מדבר אלינו. אנו מקבלים אינפורמציה בזמן ערות ושינה, כך שהחלומות שלנו מאוד עוצמתיים, ולעיתים נראה כי הם אמיתיים.

עולם הקסם מחזק סנכרון, ראייה על חושית, ומציאות אשר משתנה בשניות, יש כאלו שאומרים כי אפילו בלוטות הטעם מתחילות להשתנות. אז שימו לב אם אתם חשים בשינויים פיזיים כלשהם, ודעו כי זוהי למעשה התפתחות חדשה של הגוף.

המלצות:

צאו למקום בטבע אשר עושה לכם טוב, נשמו עמוק והניחו את היד על הלב. נסו להרגיע את הנשימה, עצמו את העיניים והתמקדו בריחות שצפים

הדליקו את נר "האלה הפנימית" בשילוב עם קטורת לבונה ובקשו מזיכרונות העבר להגיע אליכם דרך ריח חזיונות או אפילו מגע

bottom of page