top of page
bg.png

פרנסה

:סמל

פאו

צ׳אקרה:

מקלעת השמש

שמן:

זהב מצרי

מנטרה:

"אני לומד את עולם החומר והשפע מהדהד בתוכי"

אבנים:

סיטרין טבעי, אוונטורין ירוק, פלורייט צהוב

onecardos.png

לאחרונה הגיעה תקופה לא פשוטה מבחינת פרנסה, כסף ושפע באופן כללי. כתוצאה מכך חוויתם שיעורים לא פשוטים, שאילצו אתכם להתמודד עם אמת מסוימת. החדשות המשמחות הן שהתקופה הזו תחלוף בקרוב ולמעשה השפע והשגשוג כבר בדרכו אליכם. אפשרו ליקום להעניק ולפתוח את השפע האמיתי, וכך תקבלו את המגיע לכם.

זכרו כי שפע קיים במגוון רבדים, ושפתיחת דלתות תביא לזרימה ותדר מרענן של התחדשות. דעו מתי לקבל ומתי לשחרר והתחברו אל חוקי הבריאה, כך תגיעו לאיזון ולהצלחה. חשוב לזכור שהכסף אינו המטרה, אלא אמצעי בלבד ונועד לשרת אותנו.

המלצות:

הפעילו מוזיקה בתדר הרץ 888 -תדר של שפע

חרטו על נר ירוק את סמל ה'פאו' וכשהוא בוער, נשמו עמוק ואמרו את המנטרה 3 פעמים.

כתבו בכל יום באותו השבוע שהקלף 'פרנסה' נפתח לכם את המילה 'סאל'

bottom of page