top of page
bg.png

פתיחת דלתות

:סמל

אורוז

צ׳אקרה:

מקלעת השמש

שמן:

פורטל

מנטרה:

"אני פתוח לשפע של הזדמנויות המגיעות אליי"

אבנים:

אוונטורין, סיטרין טבעי, ליביאן גולדן טקטייט

onecardos.png

התקופה המבלבלת שבה אתם נמצאים כעת, הגיעה בכדי ללמד ולמקד אתכם למה שנכון לכם באמת. לעיתים זה מרגיש שדווקא הדלתות הנכונות לא נפתחות, אבל כל מה שצריך לעשות זה לנשום עמוק ולשחרר את המעצורים.

השלימו עם מה שהיקום נתן לכם, שחררו את הרצון לשלוט במצב, וראו כיצד הוא מכוון אתכם ופותח את הדלתות המתאימות לכם ביותר.

המלצות:

הודו על מה שהיקום הביא לכם ובקשו הכוונה מההדרכות שלכם

עשו פעילויות שהייתם אוהבים כשהייתם ילדים

אל תשללו הזדמנויות על הסף

bottom of page