top of page
bg.png

ריפוי קוסמי

:סמל

cho ku rei

צ׳אקרה:

לב

שמן:

בלאק אמבר

מנטרה:

"הקוסמוס מחזק את נשמתי ומרפא את גופי"

אבנים:

: גולדן הילר, אמטיסט סופר 7, הילרייט, סלנייט

onecardos.png

בתקופה האחרונה סף הרגישות שלכם עולה, ואתם חווים את הקשיים והאתגרים שסביבכם באופן קשה יותר מהרגיל. הקשיים הללו מגיעים כיוון שמשהו מתוככם מראה לכם כי הולך לקרות משהו. בזמן זה היקום מרפא פצעים פתוחים וכדי לאפשר זאת רצוי לנוח, לשחרר מועקות ובעיקר להתרחק מאנשים אשר פוגעים בכם וניזונים מדרמה.

כמו כן, הרשו לעצמכם להיות מי שאתם, היו רגישים ונאמנים לדברים להם אתם זקוקים. מומלץ גם למצוא את הזמן להתבודדות והתבוננות, בד בבד נסו ליצור תקשורת טובה והרמונית עם סביבתכם.

המלצות:

טהרו את עצמכם ואת החלל שלכם בעזרת מרווה לבנה

2. הסירו אנרגיה שלילית בעזרת מקלחת עם מלח הימלאיה

bottom of page