top of page
bg.png

תהליך

:סמל

peace

צ׳אקרה:

soul star

שמן:

וייטווד

מנטרה:

"העבודה הפנימית מתחילה אצלי"

אבנים:

אגת מוס, דנדרייט, קוורץ שמאני

onecardos.png

זה הזמן לשחרר את הרצון להיות צודק, ולהרגיע את האגו שבוחר לשלוט בחייכם לאחרונה, כי ככל שתלחמו יותר, כך יתעצם התסכול. קחו נשימה עמוקה, הפסיקו לשפוט את הסביבה ולחשוב שעושים לכם עוול. נסו לסלוח לעצמכם ולאנשים שהכאיבו לכם, ודעו כי טינה רק תזיק לכם.

אנחנו לא יכולים להישאר במקום גם אם ממש נרצה, לכן קבלו את השינויים אשר מגיעים וזכרו כי החיים הם דינאמיים, והשלום והשלווה מתחילים בתוכנו.

המלצות:

הדליקו נר אשר יאיר את דרככם אל שלווה ונחת

טהרו חסימות וקונפליקטים בעזרת מרווה לבנה

נשמו עמוק, גם אם ממש מעצבנים אתכם, ופשוט אמרו: "זה לא שלי"

bottom of page