top of page
BG.jpg
bg.jpg

אזורית מלכית

אבן מופלאה בעלת כוחות רוחניים, שהיא למעשה שילוב של שתי אבנים- אזורית ומלכית

עוזרת בהבנת חלומות נבואיים, בתקשור ויכולת ביטוי וטובה לעבודה עם גלגולים קודמים. האזורית מלכית תעזור נגד עקשנות, תביא לריפוי הגוף והנשמה ולשחרור חסימות. עוזרת להסיר אשליות ולכן נפלאה בקבלת החלטות

אזורית מלכית

bottom of page