top of page
BG.jpg
bg.jpg

אמטיסט ורוד

האמטיסט הורודה היא אבן של העידן החדש, המלמדת אותנו לחוות אהבה ללא פחדים ומומלצת לאנשים אשר חוו קשרים בעייתיים בחייהם

מביאה ריפוי ואהבה תוך שמירה על קרקוע ומזכירה לנו כי האהבה קיימת בתוכנו מאז ומתמיד. האמטיסט הורודה מרפאה את צ'אקרת הלב ומבטלת מחשבות טורדניות. אחת מהאבנים הטובות להרחקת ישויות שליליות ולהרחקת ערפדים אנרגטיים.
מכוונת אותנו בתהליך החיים ומזכירה לנו תמיד לחוות את חיינו בצורה נקייה ללא מניפולציות. מעצימה את היכולות שלנו ועוזרת לנו לממש את הפוטנציאל שקיים בנו.

bottom of page