top of page
BG.jpg
bg.jpg

היפרסטין

אבן ההיפרסטין נחשבת לאבן של הגנה כיוון שהיא יוצרת אפקט מרגיע ותדר של שלווה פנימית. עוזרת בקרקוע ויציבות במיוחד אצל אנשים אימפולסיביים אשר נשאבים לסיטואציות. משקיטה רעשים חיצוניים ולא נותנת לדרמות ומניפולציות להיכנס פנימה

עוזרת בארגון המחשבות ומביאה אלינו הארות שיעזרו לפתור בעיות ואתגרים. ההיפרסטין נפלאה למדיטציות, בעזרתן ניתן למצוא את השקט הפנימי וליצור מרחב בטוח ומגן.

ההיפרסטין מעצימה בטחון ללא אגו וחשיבה אנוכית, ומכאן היא מביאה אותנו להבנה, כיצד מנהיג הוגן אמור לעבוד ולתפקד. מבחינה מיסטית, נחשבת לאבן חזקה מאוד, מכיוון והיא מאפשרת לנו לעבוד עם צ'אקרות עליונות ותחתונות במקביל. פותחת אותנו לתקשור, טלתפיה, ראיית מסרים והבנתם.

היפרסטין

:צ'אקרות

צ'אקרות עליונות ותחתונות

מנטרה

האדמה מדברת ואני מקשיבה, רואה ומהדהדת את הידע

bottom of page