top of page
BG.jpg
bg.jpg

הממורפייט

מינרל מכושף ונדיר המחזק חזיונות והורדת ידע, ומחבר אותנו לעולם הרוח דרך ידיעה שאנו מחוברים אל מקור הבריאה

ההממורפייט מביאה למודעות ואינטואיציה מוגברת, אמפתיה וחוסר אנוכיות, אנרגיה והתלהבות. מגבירה אופטימיות ויכולת להסתכל על חצי הכוס המלאה.

הממורפייט

:צ'אקרות

גרון, לב, עין, כתר

bottom of page