top of page
BG.jpg
bg.jpg

טורמלין ורוד

הטורמלין הורודה אוחזת בתדר אוהב ועוטף ומלמדת אותנו לאהוב את עצמנו. מעודדת אופטימיות ואהבה עצמית ומחזקת יצירתיות

מייצבת אותנו מבחינה רגשית ומחזקת ראייה נכונה של מצבים וקבלתם באהבה. עוזרת לנו לייחס חשיבות בעיקר לדברים שעושים לנו טוב, ומלמדת אותנו לא לבטל את עצמנו מול שום סיטואציה.

טורמלין ורוד

שילובים

:צ'אקרה

לב

:מנטרה

אהבה מאפשרת לי לחיות בשלום עם עצמי ועם הסביבה

לרכישה בחנות האתר

bottom of page