top of page
BG.jpg
bg.jpg

כלצית אופטיקל

הכלצית אופטיקל אוחזת ברטט מאוד מיוחד וגבוהה.
בדומה לקריסטל קוורץ, היא נחשבת לאבן מעצימה ולכן ניתן לתכנת אותה לכל היבט או אנרגיה שנרצה.
הכלצית תפתח את כל מרכזי האנרגיה בגוף (צ׳אקרות), תנקה ותאזן אותן.
אבן אשר משחררת חסימות ומנקה רגשות כבדים, מחזקת ראייה צלולה וברורה.
הכלצית אופטיקל נהדרת לשחרור, ניקוי וטיהור של אנרגיות שליליות-במיוחד רגשות מתבססים על פחד.
מעודדת התפתחות רוחנית ומעלה את האנרגיה בכל הצ׳אקרות

כלצית אופטיקל

:צ'אקרות

כל הצ'אקרות

אני רואה ומבינה כיצד לפעול

bottom of page