top of page
BG.jpg
bg.jpg

כלצית ירוק

כלצית הינה האבן העובדת על האינטלקט וכך מאפשרות לידע פנימי לצאת החוצה. מומלצת לחיזוק הזכרון ויכולה לשחרר דפוסים ישנים אשר אינם משרתים אותנו יותר

נחשבת לאבן רכה המלמדת אותנו לראות את הסיטואציה מולנו תוך שחרור פחדים וכאבים. טובה לילדים ומבוגרים המתקשים בהשתתפות פעילה או מול קהל. הכלצית הירוקה גורמת למוח לעבוד במצב של קליטת חומר בעודה שולפת ומנטרלת פחדים סמויים מתת ההכרה. הכלצית בנוסף מרגיעה ומשחררת ומצוינת לטיפול בכל הקשור לסידן.

כלצית ירוק

שילובים

אני סופגת את האינפורמציה ומפנימה אותה

bottom of page