top of page
BG.jpg
bg.jpg

כלצית כחול

הכלצית הכחול הינה אבן שמומלצת ללימודים

מחזקת את הזכרון ואת הריכוז תוך הענקת שלווה ורוגע במישור הפיזי והמנטלי. הכלצית גם טובה כאשר ברצוננו לבצע שינוי מהותי בחיינו. להתפתח גם מבחינה רגשית וגם מבחינה שכלית, טובה לגמישות ושחרור חשיבה מקובעת, לכן תהיה טובה לאנשים שמפחדים לגשת לחומר ״חדש״ או לחומר של מבחן

כלצית כחול

שילובים

המסרים מגיעים ואני מבינה אותם

bottom of page