top of page
BG.jpg
bg.jpg

כלצית קריביאן

נחשבת לאבן של העידן החדש, משולבת בכלצית כחול עם ארגונייט לבן וביחד הם יוצרים את התדר הנקי של הים הקאריבי

אבן שנמצאה לאחרונה בפאקיסטן בשנת 2009 ולכן האינפורמציה עליה יחסית עוד נסתרת, אבל מניסיוני האישי, ברגע שמחזיקים אותה, היא משרה אנרגיה מרגיעה, תומכת ומלאה בתדר נקי. מחזקת מודעות, שומרת על הגיון בריא ומפעילה את ההיגיון והשכל, ומאפשרת לנו להתחבר למתנות הקיימות בתוכנו. הכלצית הקריביאנית תעזור לנו ללמוד את עצמנו, גופנית ונפשית, להבין מי אנחנו ללא מסכות וסיפורים. מעלה את התדר הטבעי למי שאוחז בה ולכן היא מצוינת לתקופה. מומלצת לעבוד עם חלומות צלולים, מישור אסטרלי ולהתפתחות רוחנית שרלוונטית לנו.

כלצית קריביאן

:צ'אקרות

כתר, עין שלישית

bottom of page