top of page
BG.jpg
bg.jpg

פלורייט צהוב

הפלורייט הצהובה מחזקת חשיבה אופטימית, מעירה מוטיבציה ויכולת הבנה כיצד לבצע פעולות מאתגרות

נחשבת לאחת מאבני ההגשמה ומעניקה שפע, הצלחה ופרנסה טובה ולכן מומלץ לעבוד איתה ביחד עם סיטרין טבעית. עוזרת בעבודה קבוצתית, ראיה שוויונית והרמוניה בניהול צוות. בנוסף עוזרת להפרעות באולקוס, צרבות ולהפרעות שונות בכבד.

פלורייט צהוב

שמחת חיים, שפע וקלילות הינם דרך קבע בחיי

bottom of page