top of page
BG.jpg
bg.jpg

קוורץ הימלאיה

מושלם להתפתחות, טיהור והעצמה להתחלות חדשות. טיהור אישי ברבדים המנטליים והפיזיים ולטיהור סביבתי

משחרר חסימות ותקיעות. לקוורץ שמקורו בהימלאיה קסם משלו, הוא נושא אנרגיה טהורה שמקורה באזור מופלא.

קוורץ הימלאיה

bottom of page